Kontakty

Nová Mosilana, a.s.

Charbulova 1145/150
618 00 Brno

Zastávka autobusu Textilní kombinát
Linka 47, 49, 74 — najít spojení

IČ: 60710756
ID datové schránky: cdcrmnx
Fax: 548136230

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1354, dnem 8. června 1994.

Telefonní kontakty Nová Mosilana, a.s.

Ústředna 548 136 111
Sekretariát 548 136 345 sekretariat@mosilana.cz
Personální úsek 548 136 188, 183, 181 personalni@mosilana.cz
Mzdový úsek 548 136 137, 319, 135
PV OO 548 216 742
Recepce 548 136 210, 140 recepce@mosilana.cz
Bezpečnostní technik 548 136 114 marian_pomahac@mosilana.cz
Bezpečnostní technik 548 136 693 rudolf_bozek@mosilana.cz

Vedoucí zaměstnanci

Generální ředitel Dott. Andrea Busolo 548 136 140 andrea_busolo@mosilana.cz
Předseda představenstva Ing. Pavel Zezula 548 136 140 pavel_zezula@mosilana.cz
Ekonomický úsek Ing. Vladimír Švancara 548 136 200 vladimir_svancara@mosilana.cz
Ekonomika práce a mezd Ing. Hana Pokorová 548 136 123 hana_pokorova@mosilana.cz
Controlling Ing. Hana La Carbonara 548 136 145 Hana_La_Carbonara@mosilana.cz
Výpočetní středisko Ing. Radim Machálek 548 136 360 radim_machalek@mosilana.cz
Úsek personálních záležitostí Ing. Karel Pokorný 548 136 320 karel_pokorny@mosilana.cz
Úsek plánování výroby Ing. Daniela Nováková 548 136 271 daniela_novakova@mosilana.cz
Úsek zásobování a technických služeb Ondřej Peprla 548 136 517 ondrej_peprla@mosilana.cz
Obchodní úsek asistentka Mgr. Dana Běčáková 548 136 278 dana_becakova@mosilana.cz
Obchodní úsek — obchodnice Ing. Jolanta Malá 548 136 382 jolanta_mala@marzotto.it
Obchodní úsek — obchodnice Ing. Hana Woodová 548 136 163 hana_woodova@marzotto.it
Řízení a kontrola kvality Ing. Jitka Ulrichová 548 136 168 jitka_ulrichova@mosilana.cz