Hlavní energetik

Společnost Nová Mosilana a. s. hledá uchazeče na pozici hlavního energetika. Pokud maté zkušenosti z obdobné pozice a máte chuť se učit novým věcem, tak neváhejte a pošlete nám svůj životopis!

Mzda:

Velmi zajímavé mzdové ohodnocení

Pracovní poměr:

Hlavní pracovní poměr

Smluvní vztah:

pracovní smlouva (na dobu neurčitou)

Vzdělání:

SŠ/VŠ

Jazyky:

ANGLIČNA, ITALŠTINA výhodou

Benefity:
 • bonusy/prémie
 • příspěvek na penzijní/životní připojištění
 • příspěvek na dopravu
 • dovolená 5 týdnů
 • ubytování
 • vzdělávací kurzy
 • jazykové kurzy zdarma (AJ, IJ, RJ)
 • školení
 • závodní stravování
 • příspěvek na sport/kulturu/volný čas (až 8000 Kč/rok)
 • 13. mzda
Zařazení:

Energetik

Místo výkonu práce:

Brno, Charbuova 150

Charakteristika pracovní funkce:
Řídí a koordinuje provoz rozvodny VN, revize el. zařízení, odečty spotřeb el. energie.
Zabezpečuje sjednávání odběrových diagramů energií, tvorbu a sledování diagramů.
Řídí a koordinuje provoz rozvodny VN, revize el. zařízení, odečty spotřeb el. energie.
Zabezpečuje sjednávání odběrových diagramů energií, tvorbu a sledování diagramů.
Řídí a koordinuje provozy kotelny, čističky odpadních vod, úpravny vody, čerpání vody z vrtů, energetických rozvodů, klimatizace, odečty energií, revize,
Zajišťuje roční hlášení v oblasti energetiky.
Spolupracuje s externím konzultantem v rozsahu bodu č. 6. popisu práce, zejména v oblasti nákupu el. energie a plynu na burze a podílí se na tvorbě podkladů pro nákup energií, tvorbu BDG, sjednávání smluv s dodavateli.
Další práce podle příkazu vedoucího v souladu s platnými právními předpisy.

Požadované znalosti a dovednosti:
ČSN 070710, ČSN EN 676 místní provozní předpisy
znalost problematiky kotelen a PST
vyhl. 50 § 7 nad 1000V (možno doplnit po nástupu)
práce na PC (MS Office vyšší úroveň)

Povinnosti a odpovědnost:
V oblasti energetiky:
• sjednávání odběrových diagramů energií, tvorba a sledování diagramů
• řídit odběr elektřiny metodickými konzultacemi s obsluhou rozvodny VN, tj. provádět výběr vhodných spotřebičů pro regulaci odběru elektřiny a tím dosahovat snižování nákladů na fixní částky (technické maximum, čtvrthodinové maximum)
• zajišťovat dodržování zásad zák.č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zák.č. 458/2000 Sb., energetický zákon a ostatních související právních předpisů
• zajišťovat tvorbu a doplňování provozního předpisu pro manipulaci s el. zařízeními – rozvodny, zařízení VN
• pravidelně zhotovovat podklady pro fakturaci spotřeby plynu pro dodavatele
• metodicky se podílí na řízení vybraných investičních akcí v energetice, metodicky řídí pracovníky rozvodny VN
• neustále sledovat vynaložené náklady na energetiku a hledat možnosti jejich snížení

V oblasti vodního hospodářství
• podílí se na sjednávání obchodní smlouvy na dodávky a odvod vody
• podílí se na projednávání a sjednávání smlouvy na likvidaci nadlimitního znečištění odpadních vod
• zajišťovat rozbory odpadních vod
• metodicky řídí provoz čističky odpadních vod, úpravny vody, čerpání vody z vrtů
• dodavatelsky zajišťovat opravy rozvodů
• ve spolupráci s ekologem zajišťovat dodržování zák.č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon

V oblasti tepelného hospodářství a výroby páry
• monitorovat bezpečný a hospodárný provoz kotelny v rozsahu provozního řádu kotelny a metodicky řídit pracovníky obsluhy kotelny.
• zajišťovat příslušné revize, zejména provozní revize na kotlích, provozní revize plynových zařízení, komínů, elektrických zařízení
• metodicky konzultovat obsluhu parních rozvodů
• řídit dodávky tepla do provozů (dle venkovní teploty, provozu výrobních hal)
• dodavatelsky zajišťovat opravy rozvodů
• zajišťovat a doplňovat stávající dokumentaci rozvodů

V oblasti elektrotechniky
• určovat místa pro napojení nových spotřebičů v hlavních rozvodnách
• přebírat dodávky a v montážních denících odsouhlasovat provedené práce dodavatelských elektrotechnických firem v celém rozsahu dodávek
• zajišťovat revize elektrických zařízení (povinnost provádět vyplývá ze zákona) dodavatelsky u vysokého napětí, metodicky u nízkého napětí

V oblasti ostatních činností
• provádět pravidelné a nepravidelné rozbory a předpoklady spotřeb pro budget, revizi budgetu společnosti – pro kalkulaci
• pravidelně nejméně 1x měsíční odsouhlasovat faktury všech energií a dodávek dle objednávek a dle režimu ekonomického úseku
• zajišťovat tvorbu a změny půdorysných ploch středisek – pro kalkulaci
• zajišťovat okamžitou reakci na výkyvy v dodávkách energií – dle požadavků provozů
• zajišťovat veškerou agendu související se státními kontrolami v oblasti energetiky
• vypracovává příslušné formuláře v oblasti energetiky pro potřeby ČSÚ a MPO
• úzce spolupracuje s ekologem v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a obaly

Zvláště žádoucí charakterové vlastnosti, schopnosti a jiné osobní vlastnosti:
Samostatnost, spolehlivost, schopnost řízení kolektivu

Mám zájem o pracovní pozici

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Nová Mosilana a. s., jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

*Pole označená hvězdičkou jsou povinná