Kontakty

Nová Mosilana, a.s.

Charbulova 1145/150
618 00 Brno

Zastávka autobusu Textilní kombinát
Linka 47, 49, 74 — najít spojení

IČ: 60710756
ID datové schránky: cdcrmnx
Fax: 548136230

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1354, dnem 8. června 1994.

Telefonní kontakty Nová Mosilana, a.s.

Ústředna 548 136 111
Sekretariát 548 136 345 sekretariat@mosilana.cz
Personální úsek 548 136 188, 183, 181 personalni@mosilana.cz
Mzdový úsek 548 136 137, 319, 135 mzdovauctarna@mosilana.cz
PV OO 548 216 742
Recepce 548 136 210, 140 recepce@mosilana.cz
Bezpečnostní technik 548 136 119, 693

Vedoucí zaměstnanci

Generální ředitel 548 136 140
Předseda představenstva 548 136 140
Ekonomický úsek 548 136 200
Ekonomika práce a mezd 548 136 123 mzdovauctarna@mosilana.cz
Controlling 548 136 145
Výpočetní středisko 548 136 360
Úsek personálních záležitostí 548 136 320 personalni@mosilana.cz
Úsek plánování výroby 548 136 271
Úsek zásobování a technických služeb 548 136 517
Obchodní úsek asistentka 548 136 278 obchodni@mosilana.cz
Obchodní úsek — obchodnice 548 136 382, 163 obchodni@mosilana.cz
Řízení a kontrola kvality 548 136 168