Evropské strukturální a investiční fondy

Projekty OP LZZ

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

EDUCA B3

Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II

CETOK

Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji

Vzdělávejte se!

Projekty OP PIK

Úspory energií

Projekt NPO

Projekt FVE